Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Llandrillo

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Sian E Thomas

Cyfeiriad: 
Blaen Ial
Bryneglwys
Corwen
LL21 9LE

Ffôn:  07876475923

E-bost:  clerc@cyngorcymunedllandrillo.cymru

Gwefan:  https://cyngorplwyf.wixsite.com/llandrillo

Nid yw Denbighshire County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau allanol