Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Llandegla

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Mr Ifan Gwyn Davies

Cyfeiriad: 
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2AU

Ffôn:  01824 750283 / 07887 955613

E-bost:  ifandavies18@yahoo.co.uk