Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Dyserth

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Mr R. Phillip Parry
Clerc a Swyddog Ariannol

Cyfeiriad: 
Cyngor Cymuned Dyserth
Ty Cornel
51 St Michael's Drive
Caerwys, Sir y Fflint
CH7 5BS

Ffôn:  01352 720547

E-bost:  clerk@dyserthcouncil.wales

Gwefan:  www.dyserthcouncil.wales

Nid yw Denbighshire County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau allanol