Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Betws Gwerfil Goch

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Mrs Helen Hitchmough

Cyfeiriad: 
Caer Lloi
Betws Gwerfil Goch
Corwen
LL21 9PG

Ffôn:  01490460250

E-bost:  betwsggclerc@gmail.com