Dod o hyd i'ch AS

Dod o hyd i'ch AS

Mae tair etholaeth cynulliad o fewn y Sir. Mae gan bob etholaeth un Aelod Senedd (AS). Mae’r Sir hefyd yn ffurfio rhan o ranbarth etholiadol Gogledd Cymru, lle mae pedwar AS ychwanegol yn cael eu hethol gan ddefnyddio’r System Aelodau Ychwanegol (cyfuniad o’r cyntaf i’r felin a rhestr gaeëdig o gynrychiolaeth gyfrannol)