Dod o hyd i'ch AC

Dod o hyd i'ch AC

Mae tair etholaeth cynulliad o fewn y Sir. Mae gan bob etholaeth un Aelod Cynulliad (AC). Mae’r Sir hefyd yn ffurfio rhan o ranbarth etholiadol Gogledd Cymru, lle mae pedwar AC ychwanegol yn cael eu hethol gan ddefnyddio’r System Aelodau Ychwanegol (cyfuniad o’r cyntaf i’r felin a rhestr gaeëdig o gynrychiolaeth gyfrannol)

 

 
Yn ôl i'r brig