Dod o hyd i'ch AS

Dod o hyd i'ch AS

Mae tair etholaeth seneddol o fewn y Sir. Mae gan bob etholaeth un Aelod Seneddol.

I ddarganfod ym mha etholaeth yr ydych yn byw ynddi ymwelwch â gwefan Ty'r Cyffredin.