Dod o hyd i'ch ASE

Dod o hyd i'ch ASE

Mae’r aelodau canlynol o’r Senedd Ewropeaidd (ASE) wedi eu hethol yn 2014 drwy gynrychiolaeth gyfrannol ac yn cynrychioli Cymru gyfan.

Cysylltwch â’r Senedd Ewropeaidd ar:

2 Queen Anne’s Gate
London SW1H 9AA
Tel: 020 7227 4300
Fax: 020 7227 4302
Email: eplondon@europarl.europa.eu

Gwefan y Senedd Ewropeaidd