Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11 Ionawr 2024 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gyfrwng fideo gynhadledd

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Ann Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd James Elson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Justine Evans Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Terry Mendies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Peter Scott Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd