Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 1 Rhagfyr 2023 10.00 am, Is-Bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol