Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 1 Chwefror 2024 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd James Elson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Absennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Ymddiheuriadau