Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 25 Medi 2023 2.00 pm, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Tom Barham Aelod Yn bresennol
Graham Boase Aelod Yn bresennol
Alyson Constantine Aelod Yn bresennol
Martin Cox Aelod Yn bresennol
Rhun ap Gareth Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Gordon Hughes Aelod Absennol
Mark Hughes Aelod Yn bresennol
Stephen Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Andy Jones Aelod Absennol
Wendy Jones Aelod Absennol
Helena Kirk Aelod Absennol
Owain Llewelyn Aelod Ymddiheuriadau
Helen Macarthur Aelod Yn bresennol
Councillor Carol Marubbi Aelod Yn bresennol
Councillor Charlie McCoubrey Aelod Yn bresennol
Councillor Jason McLellan Aelod Yn bresennol
Libby Ryan-Davies Aelod Absennol
Louise Woodfine Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd