Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 24 Mawrth 2023 10.00 am, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Hugh Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Justine Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Hogg Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Absennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julie Matthews Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Yn bresennol