Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8 Tachwedd 2023 9.30 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt:    Committee Administrator 01824 706715
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd James Elson Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Alan James Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Julie Matthews Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Peter Scott Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Mark John Young Cadeirydd A ddisgwylid