Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Chwefror 2023 9.30 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt:    Committee Administrator 01824 706715
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd James Elson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julie Matthews Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod Absennol
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Peter Scott Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Mark John Young Cadeirydd Yn bresennol