Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11 Ionawr 2023 9.30 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt:    Committee Administrator 01824 706715
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Karen Anne Edwards Aelod Yn bresennol
Councillor Gwyneth Ellis Aelod Yn bresennol
Councillor James Elson Aelod Yn bresennol
Councillor Chris Evans Aelod Absennol
Councillor Jon Harland Aelod Yn bresennol
Councillor Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Alan James Aelod Yn bresennol
Councillor Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Julie Matthews Aelod Yn bresennol
Councillor Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Councillor Raj Metri Aelod Absennol
Councillor Win Mullen-James Aelod Yn bresennol
Councillor Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Councillor Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Councillor Gareth Sandilands Aelod Yn bresennol
Councillor Peter Scott Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Andrea Tomlin Aelod Yn bresennol
Councillor Elfed Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Mark Young Cadeirydd Yn bresennol