Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 17 Hydref 2023 10.00 am, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Lleoliad:   trwy cyfrwng fideo

Cyswllt:    Committee Administrator
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Suzy Sturley Church Representative A ddisgwylid
Dominic Oakes Church Representative Ymddiheuriadau
Rev. Brian Huw Jones Church Representative Ymddiheuriadau
Rev. Martin Evans-Jones Church Representative A ddisgwylid
Tania Ap Siôn Co-Optee Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Jennie Downes Church Representative Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Collette Owen Church Representative Ymddiheuriadau
Leah Crimes Teacher Representative Ymddiheuriadau
Sarah Griffiths Teacher Representative Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gill German Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Susan Williams Teacher Representative Yn bresennol