Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 8 Rhagfyr 2023 10.00 am, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Julia Hughes Cadeirydd A ddisgwylid
Anne Mellor Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Peter Lamb Aelod A ddisgwylid
Councillor Gordon Hughes Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod A ddisgwylid
Samuel Jones Aelod A ddisgwylid