Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 8 Rhagfyr 2023 10.00 am, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Julia Hughes Cadeirydd Yn bresennol
Anne Mellor Is-Gadeirydd Yn bresennol
Peter Lamb Aelod Yn bresennol
Councillor Gordon Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Samuel Jones Aelod Yn bresennol