Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30 Tachwedd 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Martyn Hogg Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Cadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Diane King Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod A ddisgwylid