Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16 Mawrth 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Diane King Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd