Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26 Ionawr 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Arsyllwr In attendance, virtual
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Arsyllwr In attendance, virtual
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Chris Evans Aelod Ymddiheuriadau
Terry Flanagan Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Gill German Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elen Heaton Arsyllwr In attendance, virtual
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Cadeirydd Yn bresennol
Kathleen M Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod Absennol
Y Cynghorydd Diane King Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Arsyllwr In attendance, virtual
Neil Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod Yn bresennol