Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 6 Rhagfyr 2023 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Bobby Feeley Cadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Alan James Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod A ddisgwylid