Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 20 Mawrth 2023 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn