Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 19 Rhagfyr 2023 10.00 am, Cabinet

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gill German Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Elen Heaton Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Julie Matthews Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Jason McLellan Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod A ddisgwylid