Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 18 Gorffennaf 2023 10.00 am, Cabinet

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Gill German Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elen Heaton Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julie Matthews Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jason McLellan Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan James Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Brian Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Terry Mendies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Delyth Jones Arsyllwr Mynychwyd