Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14 Rhagfyr 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   Council Chamber, County Hall, Ruthin and by Video Conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Cadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Kelly Clewett Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Peter Scott Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod A ddisgwylid