Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14 Rhagfyr 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   Council Chamber, County Hall, Ruthin and by Video Conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Kelly Clewett Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Rhys Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod A ddisgwylid