Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26 Hydref 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Kelly Clewett Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod Absennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Rhys Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Yn bresennol