Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6 Gorffennaf 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Kelly Clewett Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elen Heaton Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Jason McLellan Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Peter Scott Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Yn bresennol