Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9 Chwefror 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Kelly Clewett Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elen Heaton Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Martyn Hogg Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Yn bresennol