Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5 Gorffennaf 2023 10.00 am, Pwyllgor Llywio'r Gymraeg

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Manon Celyn Officer A ddisgwylid
Councillor Ellie Chard Cadeirydd A ddisgwylid
Councillor Ann Davies Aelod A ddisgwylid
Councillor Gill German Aelod A ddisgwylid
Councillor Huw Hilditch-Roberts Aelod A ddisgwylid
Councillor Carol Holliday Aelod A ddisgwylid
Councillor Paul Keddie Aelod A ddisgwylid
Councillor Arwel Roberts Aelod A ddisgwylid
Councillor Cheryl Williams Aelod A ddisgwylid
Councillor Huw Williams Aelod A ddisgwylid
Councillor Emrys Wynne Aelod A ddisgwylid