Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Mawrth 2023 10.00 am, Pwyllgor Llywio'r Gymraeg

Lleoliad:   Trwy Gynhadledd Fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Gill German Aelod Yn bresennol
Councillor Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Keddie Aelod Absennol
Councillor Elfed Williams Aelod Absennol
Councillor Huw Williams Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Emrys Wynne Aelod Yn bresennol