Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN A THRWY GYNHADLEDD FIDEO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd James Elson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol