Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   COUNCIL CHAMBER, COUNTY HALL, RUTHIN AND BY VIDEO CONFERENCE

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd James Elson Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Alan James Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd A ddisgwylid