Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7 Medi 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   COUNCIL CHAMBER, COUNTY HALL, RUTHIN AND BY VIDEO CONFERENCE

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd James Elson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elen Heaton Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Absennol
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Arsyllwr Mynychwyd