Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29 Mehefin 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   COUNCIL CHAMBER, COUNTY HALL, RUTHIN AND BY VIDEO CONFERENCE

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Michelle Blakeley-Walker Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Arsyllwr Yn bresennol
Councillor Karen Anne Edwards Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor James Elson Aelod Yn bresennol
Councillor Jon Harland Aelod Yn bresennol
Councillor Carol Holliday Aelod Absennol
Councillor Alan James Aelod Yn bresennol
Councillor Brian Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Delyth Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Councillor Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Councillor Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol