Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9 Mawrth 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   COUNCIL CHAMBER, COUNTY HALL, RUTHIN AND BY VIDEO CONFERENCE

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd James Elson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol