Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19 Ionawr 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd James Elson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Jon Harland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elen Heaton Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Terry Mendies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Win Mullen-James Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Arsyllwr Mynychwyd