Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 20 Hydref 2023 10.00 am, Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Lleoliad:   YN SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN A THRWY GYNHADLEDD FIDEO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod A ddisgwylid
Councillor Cheryl Carlisle Cadeirydd A ddisgwylid
Councillor David Gerard Carr Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Kelly Clewett Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod A ddisgwylid
Councillor Bernice McLoughlin Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod A ddisgwylid
Councillor Angie O'Grady Aelod A ddisgwylid
Councillor Stephen Anthony Price Aelod A ddisgwylid
Councillor Kay Redhead Aelod A ddisgwylid
Councillor Austin Roberts Aelod A ddisgwylid
Councillor John Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Is-Gadeirydd A ddisgwylid