Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2023 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   COUNTY CHAMBER, COUNTY HALL, RUTHIN AND BY VIDEO CONFERENCE

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Justine Evans Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod A ddisgwylid
Nigel Rudd Aelod A ddisgwylid
David Stewart Cadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Aelod A ddisgwylid
Paul Whitham Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Mark John Young Is-Gadeirydd A ddisgwylid