Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2023 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Arsyllwr Mynychwyd
Councillor Justine Evans Aelod Yn bresennol
Councillor Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julie Matthews Arsyllwr Mynychwyd
Councillor Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Nigel Rudd Aelod Yn bresennol
David Stewart Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Andrea Tomlin Aelod Yn bresennol
Paul Whitham Aelod Yn bresennol
Councillor Mark Young Is-Gadeirydd Yn bresennol