Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8 Mawrth 2023 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Arsyllwr Mynychwyd
Councillor Justine Evans Aelod Yn bresennol
Councillor Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Arsyllwr Mynychwyd
Nigel Rudd Aelod Yn bresennol
David Stewart Cadeirydd Yn bresennol
Paul Whitham Aelod Yn bresennol
Councillor Elfed Williams Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Mark Young Is-Gadeirydd Yn bresennol