Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 25 Ionawr 2023 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN A THRWY GYNHADLEDD FIDEO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Arsyllwr In attendance, virtual
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Arsyllwr In attendance, virtual
Y Cynghorydd Justine Evans Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Carol Holliday Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julie Matthews Arsyllwr In attendance, virtual
Nigel Rudd Aelod Present, as expected, virtual
David Stewart Cadeirydd Yn bresennol
Paul Whitham Aelod Present, as expected, virtual
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod Yn bresennol