Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 28 Mehefin 2022 10.00 am, Cabinet

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Emma Jones Council Staff A ddisgwylid
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gill German Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elen Heaton Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julie Matthews Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jason McLellan Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Karen Anne Edwards Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Pauline Edwards Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Chris Evans Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan James Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Paul Keddie Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Merfyn Parry Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Williams Arsyllwr Mynychwyd