Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14 Mawrth 2022 10.00 am, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Cyswllt:    Committee Administrator
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Suzy Sturley Church Representative Absennol
Dominic Oakes Church Representative Ymddiheuriadau
Rev. Brian Huw Jones Church Representative Absennol
Rev. Martin Evans-Jones Church Representative Absennol
Mrs Cate Harmsworth Teacher Representative Absennol
Tania Ap Siôn Co-Optee Absennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Yn bresennol
Jennie Downes Church Representative Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Collette Owen Church Representative Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Aelod Ymddiheuriadau
Leah Crimes Teacher Representative Yn bresennol
Sarah Griffiths Teacher Representative Yn bresennol
Katie Mason Teacher Representative Ymddiheuriadau