Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 11 Chwefror 2022 11.00 am, Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

Lleoliad:   via Video Conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Geoffrey David Corry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Chris Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Ifor Lloyd Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Donald Milne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elizabeth Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Harry Saville Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Nigel Smith Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Graham Timms Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Vaughan Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod A ddisgwylid