Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 8 Tachwedd 2022 10.00 am, Pwyllgor Llywio'r Gymraeg

Lleoliad:   by video conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gill German Aelod Absennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Keddie Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol