Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 15 Rhagfyr 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   by video conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Kelly Clewett Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Hogg Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julie Matthews Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Peter Scott Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Yn bresennol