Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7 Gorffennaf 2022 10.00 am, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   COUNCIL CHAMBER, COUNTY HALL, RUTHIN and BY VIDEO CONFERENCE

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Kelly Clewett Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pauline Edwards Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elen Heaton Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Martyn Hogg Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Terry Mendies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Raj Metri Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Elfed Williams Aelod Yn bresennol