Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11 Tachwedd 2021 9.30 am, Is-Bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   trwy cyfrwng fideo

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol