Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19 Hydref 2022 10.00 am, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Lleoliad:   trwy cyfrwng fideo

Cyswllt:    Committee Administrator
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Suzy Sturley Church Representative Absennol
Dominic Oakes Church Representative Yn bresennol
Y Parch. Brian Huw Jones Church Representative Ymddiheuriadau
Y Parch. Martin Evans-Jones Church Representative Absennol
Mrs Cate Harmsworth Teacher Representative Absennol
Tania ap Siôn Co-Optee Absennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Jennie Downes Church Representative Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Collette Owen Church Representative Ymddiheuriadau
Leah Crimes Teacher Representative Yn bresennol
Sarah Griffiths Teacher Representative Yn bresennol
Katie Mason Teacher Representative Absennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gill German Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Delyth Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol