Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19 Hydref 2022 10.00 am, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Lleoliad:   tbc

Cyswllt:    Committee Administrator
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Suzy Sturley Church Representative A ddisgwylid
Dominic Oakes Church Representative A ddisgwylid
Y Parch. Brian Huw Jones Church Representative A ddisgwylid
Y Parch. Martin Evans-Jones Church Representative A ddisgwylid
Mrs Cate Harmsworth Teacher Representative A ddisgwylid
Tania ap Siôn Co-Optee A ddisgwylid
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod A ddisgwylid
Jennie Downes Church Representative A ddisgwylid
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod A ddisgwylid
Collette Owen Church Representative A ddisgwylid
Leah Crimes Teacher Representative A ddisgwylid
Sarah Griffiths Teacher Representative A ddisgwylid
Katie Mason Teacher Representative A ddisgwylid