Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 16 Medi 2022 10.00 am, Pwyllgor Safonau, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   tbc

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Julia Hughes Cadeirydd A ddisgwylid
Anne Mellor Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Peter Lamb Aelod A ddisgwylid
Councillor Gordon Hughes Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod A ddisgwylid