Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 22 Gorffennaf 2022 10.00 am, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Julia Hughes Aelod Yn bresennol
Anne Mellor Aelod Yn bresennol
Peter Lamb Aelod Yn bresennol
Gordon Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrea Tomlin Arsyllwr Mynychwyd