Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 4 Mawrth 2022 10.00 am, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   tbc

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr Ian Trigger Cadeirydd Ymddiheuriadau
Julia Hughes Is-Gadeirydd Yn bresennol
Anne Mellor Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Penlington Aelod Absennol
Councillor Andrew Thomas Aelod Absennol
Peter Lamb Aelod Yn bresennol
Gordon Hughes Aelod Yn bresennol